SMALL TALK

【small talk】Chuyện giới tính (phần 2): Đàn ông con trai thì…?

Tất nhiên là mình không phải con trai và tâm lí của con trai thì mình cũng không hiểu hết nhưng mình thấy là các bạn nam đôi khi cũng bức xúc với vấn đề này nên oke, bài này sẽ giải thích cho mọi người sự đau khổ của đấng nam nhi thời nay.… Continue reading 【small talk】Chuyện giới tính (phần 2): Đàn ông con trai thì…?

SMALL TALK

【small talk】Chuyện giới tính (phần 1): Khinh nữ trọng nam?

Hôm nay Woo đạp xe quanh phố chơi chơi tí. Thì mới nhận ra một điều, ngoại trừ số lượng nam nhiều hơn nữ...thì còn một điều rất nhức nhối là mình thấy rất nhiều các "gentleman" ngồi uống trà, nói chuyện rôm rả còn các "lady" thì ngồi một xó trông hàng bán nước.… Continue reading 【small talk】Chuyện giới tính (phần 1): Khinh nữ trọng nam?