MỘT DÒNG

【một dòng】 170603

Đột nhiên, tao thèm ăn gà rán.

Advertisements