LOVE STATION

【love station】: “Crush”

Đi chung với từ "thích" còn có từ "crush". Vấn đề ở đây là một số bạn đã phân vân không biết có nên "tỏ tình" với crush hay không vì sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ “bạn bè” tuyệt vời vốn có của hai người. Vì thế mình đã tham khảo lời của… Continue reading 【love station】: “Crush”

Advertisements